Klimaforskning

Eigil Kaas er professor i meteorologi og klimadynamik på Københavns Universitet og forsker i hvordan man bedst opbygger modeller der simulerer klimaudviklingen, atmosfærens kemi og bevægelser, som kan være med til at forudsige den næste istid.
  • 805 kr. Støttet
  • 7 Støtter

Om forskningen:

Eigil Kaas er Professor i meteorologi og er leder af forskergruppen for Geofysik og Klima på Niels Bohr Insitutet. Det er en forskergruppe, der har bidraget betydeligt til vores grundforståelse af vejr og klima.

Gletscher på vej ned af en skråning i Grønland. Under seneste istid, for ca 12.000 år siden, var Danmark dækket af et lignende islag og meget af det danske landskab bærer tydelige præg af isens tilstedeværelse.
Gletscher på vej ned af en skråning i Grønland. Under seneste istid, for ca 12.000 år siden, var Danmark dækket af et lignende islag og meget af det danske landskab bærer tydelige præg af isens tilstedeværelse.

Ved at støtte Eigil Kaas og hans forskergruppe er man med til at sørge for midler til undersøgelser, der skal beskæftige sig med at forbedre de nuværende klima-simuleringer bl.a. med det mål at kunne forudsige tidspunktet for en eventuel kommende istid.

Det kan man i teorien gøre ved at bruge en supercomputer til at simulerer et langt tidsforløb i fortiden og sammenligne med de data og den viden vi har om klimaet. Hvis det simulerede data og den rigtige data passer sammen, så er man på ret vej og det vil i så fald være muligt at bruge computermodellen til at ‘spå’ om fremtiden. Udfordringen ligger i at selv supercomputere faktisk ikke har regnekraft nok til at simulerer et særligt langt tidsforløb med høj precision og derfor bliver man nødt til at gå på kompromis med nøjagtigheden af modellen hvis man vil regne et langt tidsforløb ud. Desværre står man så i en situation hvor man så ikke kan få simuleringen og historisk data til at passe sammen, netop fordi man har gået på kompromis, og så er man jo lige vidt.

Men der er måske en løsning, og den ligger i at man har haft stor success med at simplificerer vejrudsigtens beregninger og indfører en lille smule tilfældighed og samme teknik kan måske bruges til at løse problemet med klimaberegningen. Det vil sige at man måske faktisk godt ville kunne udregne et tidspunkt for en eventuel kommende istid med nuværende regnekraft, og det vil betyde at menneskeheden vil kunne få mulighed på at forberede sig og reagerer på istiden.  Under den sidste istid var Danmark, og store dele af hvad vi kender som den vestlige verden dækket under et flere hundrede meter højt lag is og det vil nok være nærmest umuligt at blive boende hvis den næste istid kommer til at dække samme område. Mellemistider som den vi er i nu varer typisk 12 tusinde år og den seneste istid sluttede for ca 12 tusinde år siden, så måske er der ikke så langt til den næste istid. Derudover ser det faktisk ud som om istider kommer forholdsvis pludseligt, måske tager det kun et par årtier. Menneskets indflydelse med drivhusgasser af CO2 og methan, global dimming og påvirkning af Golfstrømmen har også en indflydelse på klimaet.

En model der kan regne en længere periode ud vil unægteligt være brugbart for at få en bedre forståelse af klima systemet

 

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *